Electrosoft Nowy Sącz - pozostale uslugi - kompleksowa obsługa informatyczna

Pozostałe usługi


Nasze możliwości nie znają granic, wykonujemy wszystkie zlecenia

  • kompleksowa obsługa informatyczna, administracja serwerami, wsparcie techniczne (np awarie komputerów)
  • identyfikacja obecnych problemów, ich przyczyn oraz dobranie do nich właściwych rozwiązań
  • informatyczne usprawnienie wymiany informacji
  • doradztwo w zakresie informatyki (bezpieczeństwo, strony, reklama, hosting, archiwizacja, poczta email i inne)
  • konfiguracja powiązań między różnymi systemami, bazami danych
  • optymalizacja zadań twojego pracownika (szkolenia z obsługi komputera, uzupełnienie oprogramowania)
  • archiwizacja danych (on-line lub lokalnie, przygotowanie zewnętrznych serwerów, urządzeń do archiwizacji, konfiguracja RAID)
  • uporządkowanie licencji względem zainstalowanego oprogramowania
electrosoft.pl      +48 780 154 212      biuro@electrosoft.pl      Nowy Sącz      Małopolska